Der skal være sammenhæng mellem det, man er, kan og gør, og det man kommunikerer. Det er i bund og grund det, strategisk kommunikation handler om. Uanset om man arbejder med 5-årsplaner eller en enkelt tekst. Det er egentlig ret simpelt, hvis man tænker sig om, ved hvor man vil hen og har modet til at tage nogle stærke og kreative valg.

Udvikling af en kommunikationsstrategi

En proces omkring udviklingen af en større kommunikationsstrategi vil typisk rumme følgende elementer:
 
Interview og researchfase med inddragelse af ledere og nøglemedarbejdere.
 
Præsentation af analyserapport for den kommunikationsmæssige status quo i virksomheden inklusiv beskrivelse af oplagte kommunikationsindsatser, der bør prioriteres.
 
Udarbejdelse af strategioplæg på de interne og eksterne indsatsområder, som ledelsen måtte finde nødvendige på baggrund af analyserapporten
 
Implementering af strategioplæg enten ved intern indsats eller ved helt- eller delvis ekstern konsulentbistand fra a2be kommunikation

Ord med rod på en eftermiddag

Men hvad kræver det helt konkret at arbejde strategisk og integreret med sin kommunikation?
Det spørgsmål er selvfølgelig vigtigt at få besvaret, inden man giver sig i kast med at få udviklet egentlige kommunikationsstrategier i sin virksomhed.
 
Derfor tilbyder a2be kommunikation at holde 1-2 timers oplæg om, hvordan man bliver bedre til at kommunikere, så det man siger, har rod i det, man tror på, og det man gør. Oplægget kan suppleres af en workshop, hvor ledere og medarbejdere ser på, hvilke oplagte muligheder deres virksomhed har for at blive mere professionelle i at kommunikere.
 
a2be kommunikation | 8250 Egå  | Tlf.: 2891 5150